Novinky emailom

Chcem dostávať dôležité informácie emailom


Zadaním svojho emailu súhlasíte s použitím svojho emailu na účely zasielania noviniek od MsO SRZ Prešov.

Menu

Dôležité odkazy

[28.12.2022] Aktualizované:
- ceny povolení
- obežník 2023
- miestny rybársky poriadok

Poskytnuté dotácie

Rok 2022: 1327€

Ako sa stať členom

Záujemcovia o nové členstvo v SRZ sú povinný okrem povinností vyplývajúcich zo Stanov SRZ, dodržať nasledovný postup:

  1. Vyplniť a odovzdať prihlášku za člena MsO SRZ Prešov. Prihlášku najnesôr do 30.4.2023 zaslať poštou na adresu MsO SRZ Prešov, Plzenská č.6, 080 01 Prešov. Alebo doniesť osobne do poštovej schránky rybárskeho domu na Plzenskej 6, malá bránička je otvorená v pracovné dni do 18.00. Alebo zaslať mailom na 
  2. Naštudovať si všetky zákonné normy, predpisy a vyhlášky, týkajúce sa rybárstva. (Sú dostupné na stránke MsO SRZ Prešov v tejto sekcii Ako sa stať členom)
  3. Úspešne absolvovať test v rozsahu 30 otázok zo základných rybárskych predpisov a preukázať dostatočné rybárske znalosti. Termíny skúšok budú zverejnené na stránke www.srzpresov.sk
  4. Predložiť čestné prehlásenie, že sa v posledných troch rokoch nedopustil úmyselného trestného činu, za ktorý bol právoplatne odsúdený, nedopustil sa závažného priestupku proti predpisom o rybárstve (pytliactvo a pod.)
  5. Po splnení všetkých týchto podmienok, výbor SRZ MsO Prešov po 31.3., príslušného kalendárneho roka rozhodne o prijatíprípadne o neprijatí uchádzača za člena SRZ.
  6. Po úspešnom absolvovaní skúšok a prijatí za člena doniesť fotografiu 3x4 cm a postupovať podľa pokynov, ktoré sú uvedené v sekcii povolenky.

Deti od 6 do 14 rokov môžu získať povolenie na rybolov len na základe absolvovania krúžku mladých rybárov pri MsO SRZ Prešov!

Členstvo v SRZ je nenárokovateľné! (stanovy SRZ)

V prípade potreby nás môžete kontaktovať mailom na:

Výbor MsO SRZ Prešov