Novinky emailom

Chcem dostávať dôležité informácie emailom


Zadaním svojho emailu súhlasíte s použitím svojho emailu na účely zasielania noviniek od MsO SRZ Prešov.

Menu

Dôležité odkazy

[05.01.2022] Aktualizované:
- ceny povolení
- obežník 2022

[30.12.2020] Aktualizované:
- ceny povolení
- obežník 2021

[02.01.2020]
- ceny povolení
- obežník 2020
- miestny rybársky poriadok

Poskytnuté dotácie

Rok 2021: 1380€

Odkazy:

Slovenský rybársky zväz je združenie občanov v súlade so zákonom č 83/90 Zb. o združovaní občanov. Zväz združuje občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného, športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovanie genofondu rýb ako i výživy obyvateľstva. /stanovy SRZ – plné znenie na www.srzrada.sk alebo osobne na adrese MsO Prešov/

Rybársky poriadok pre držiteľov zväzových kaprových /alebo lipňových/ povolení - plné znenie na www.srzrada.sk alebo osobne na adrese MsO Prešov.

Zákon o rybárstve č 139/2002 Z.z. a Vykonávaciu vyhlášku Ministerstva životného prostredia SR – plné znenie na www.srzrada.sk alebo osobne na adrese MsO Prešov.