Novinky emailom

Chcem dostávať dôležité informácie emailom


Zadaním svojho emailu súhlasíte s použitím svojho emailu na účely zasielania noviniek od MsO SRZ Prešov.

Menu

Dôležité odkazy

[28.12.2022] Aktualizované:
- ceny povolení
- obežník 2023
- miestny rybársky poriadok

Poskytnuté dotácie

Rok 2022: 1327€

VÝDAJ POVOLENÍ V ROKU 2023

Od 1.1.2023 funguje predaj povolení predobjednávkou

Od 1.3.2023 bude fungovať predaj povolení v štandardnom režime

CENY POVOLENÍ A ČLENSKEJ ZNÁMKY NA ROK 2023

Stanovené radou SRZ Žilina.

SMERNICA o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov (od 1.1.2020)


Zápisné
Deti od 6 do 14 rokov 2€
Mládež od 15 do 17 rokov 5€
Od 18 rokov 40€
50% zápisné (po termíne, prestup) 20€

Členská známka
Detská od 6 do 14 rokov 1€
Mládež od 15 do 17 rokov 17€
Od 18 rokov 35€

Povolenie na rybolov:
Miestne K 50€
Pre deti K - miestne 14€
Pre deti K - zväzové (k miestnej) +10€
Miestne P 37€
Celozväzové - K (k miestnej K 50€) +50€
Celozväzové - L (k miestnej K, alebo P) +50€
Denne K, alebo P 20€
K - kaprové, P - pstruhové, L - lipňové vody

V roku 2023 sa zľavnené povolenia nepredávajú.

UPOZORNENIE: Kúpa zväzového kaprového povolenia je podmienená kúpou Miestneho kaprového povolenia. Kúpa zväzového lipňového povolenia je podmienená kúpou akéhokoľvek Miestneho povolenia. Kúpa oboch zväzových povolení je podmienené kúpou oboch miestnych povolení.

Cudzí členovia pri zakúpení sezónneho povolenia na naše miestne (kaprové alebo pstruhové) vody platia +30€ na zarybnenie.

Výdaj povolení sa bude realizovať v Rybárskom dome, Plzenská č.6. Poplatky za členské ste povinný uhradiť do - 31.marca 2023, inak podľa stanov SRZ strácate členstvo v SRZ!

Po tomto termíne je obnovenie členstva možné len po zaplatení 50% zo zápisného poplatku v sume 20€.

Tento polatok sa platí aj pri prestupe člena k nám, ak nemení trvalý pobyt.
Pri odhlásení sa poplatok neplatí.

Povolenia sa budú vydávať od 1.3.2023

Výdajný mesiac Výdajné dni Výdajný čas
Marec utorok, streda A piatok 16:00 - 18:45
Apríl a Máj utorok A piatok 16:00 - 18:30
Jún iba v piatok

Pri výbere povolenia na rybolov ste povinní predložiť členskú legitimáciu s fotografiou (deti preukaz mladého rybára s fotografiou).Bez členskej legitimácie s fotografiou Vám povolenie nebude vydané.

V roku 2021 bol VČS zvýšený poplatok za neúčasť na brigáde na 50 EUR a je platný aj na rok 2023!!!

Od brigádnickej povinnosti sú oslobodení – osoby s preukazom ZŤP; invalidní dôchodcovia; členovia od 60r, ktorí tento vek dovŕšili do roku 2022; ženy; mládež do 18r a študenti denného štúdia do 25r ktorý platili min. rok zľavnené členské.

Pri love ste povinný mať zakúpený platný rybársky lístok.

Prehľady o úlovkoch na kaprových vodách - záznam o dochádzke k vode a úlovkoch na pstruhových vodách odovzdajte najneskôr do 15.1.2023 - v opačnom prípade Vám nemusí byť vydané povolenie na rybolov na rok 2023. Vyplnené (zosumarizované) prehľady možte vhodiť do schránky rybárskeho domu.