Novinky emailom

Chcem dostávať dôležité informácie emailom


Zadaním svojho emailu súhlasíte s použitím svojho emailu na účely zasielania noviniek od MsO SRZ Prešov.

Menu

Dôležité odkazy

[05.01.2022] Aktualizované:
- ceny povolení
- obežník 2022

[30.12.2020] Aktualizované:
- ceny povolení
- obežník 2021

[02.01.2020]
- ceny povolení
- obežník 2020
- miestny rybársky poriadok

Poskytnuté dotácie

Rok 2022: 1327€

VÝDAJ POVOLENÍ V ROKU 2022

Od 1.3.2022 funguje predaj povolení v štandardnom režime

CENY POVOLENÍ A ČLENSKEJ ZNÁMKY NA ROK 2022

Stanovené radou SRZ Žilina.

SMERNICA o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov (od 1.1.2020)


Zápisné
Deti od 6 do 14 rokov 2€
Mládež od 15 do 17 rokov 5€
Od 18 rokov 40€
50% zápisné (po termíne, prestup) 20€

Členská známka
Detská od 6 do 14 rokov 1€
Mládež od 15 do 17 rokov 17€
Od 18 rokov 32€

Povolenie na rybolov:
Miestne K 46€
Zľavnené K 33€
Pre deti K - miestne 10€
Pre deti K - zväzové (k miestnej) +10€
Miestne P 33€
Celozväzové - K (k miestnej K 46€) +40€
Celozväzové - L (k miestnej K, alebo P) +40€
Denne K, alebo P 10€
Týždenné K 40€
Denne K, alebo P (nečlen) 20€
K - kaprové, P - pstruhové, L - lipňové vody

UPOZORNENIE: Kúpa zväzového kaprového povolenia je podmienená kúpou nezľavneného Miestneho kaprového povolenia. Kúpa zväzového lipňového povolenia je podmienená kúpou akéhokoľvek nezľavneného Miestneho povolenia. Kúpa oboch zväzových povolení je podmienené kúpou oboch miestnych povolení.

Cudzí členovia pri zakúpení sezónneho povolenia na naše miestne (kaprové alebo pstruhové) vody platia +30€ na zarybnenie.

Výdaj povolení sa bude realizovať v Rybárskom dome, Plzenská č.6. Poplatky za členské ste povinný uhradiť do - 31.marca 2022, inak podľa stanov SRZ strácate členstvo v SRZ!

Po tomto termíne je obnovenie členstva možné len po zaplatení 50% zo zápisného poplatku v sume 20€.

Tento polatok sa platí aj pri prestupe člena k nám, ak nemení trvalý pobyt.
Pri odhlásení sa poplatok neplatí.

Povolenia sa budú vydávať od 1.3.2022

Výdajný mesiac Výdajné dni Výdajný čas
Marec utorok, streda A piatok 16:00 - 18:45
Apríl a Máj utorok A piatok 16:00 - 18:30
Jún iba v piatok

Pri výbere povolenia na rybolov ste povinní predložiť členskú legitimáciu s fotografiou (deti preukaz mladého rybára s fotografiou).Bez členskej legitimácie s fotografiou Vám povolenie nebude vydané.

Pre rok 2022 bol zvýšený poplatok za neúčasť na brigáde v roku 2021 na 50 EUR Výročnou členskou schôdzou!

Od brigádnickej povinnosti sú oslobodení – osoby s preukazom ZŤP; invalidní dôchodcovia; členovia od 60r, ktorí tento vek dovŕšili do roku 2020; ženy; mládež do 18r a študenti denného štúdia do 25r ktorý platili min. rok zľavnené členské.

Pre rok 2022 sa uznáva aj brigáda odpracovaná v r. 2020. (tzn. stačí účasť na jednej buď v roku 2021 alebo 2020)

Pri love ste povinný mať zakúpený platný rybársky lístok.

Prehľady o úlovkoch na kaprových vodách - záznam o dochádzke k vode a úlovkoch na pstruhových vodách odovzdajte najneskôr do 15.1.2022 - v opačnom prípade Vám nemusí byť vydané povolenie na rybolov na rok 2022. Vyplnené (zosumarizované) prehľady možte vhodiť do schránky rybárskeho domu.