Novinky emailom

Chcem dostávať dôležité informácie emailom


Zadaním svojho emailu súhlasíte s použitím svojho emailu na účely zasielania noviniek od MsO SRZ Prešov.

Menu

Dôležité odkazy

[30.12.2020] Aktualizované:
- ceny povolení
- obežník 2021

[02.01.2020]
- ceny povolení
- obežník 2020
- miestny rybársky poriadok

[02.04.2019]
- Darujte 2% z dane

[11.01.2019] Pridané zákony:
- Zákon 216/2018 Z.z.
- Vyhláška 381/2018 Z.z.

Poskytnuté dotácie

Rok 2020: 885€

VÝDAJ POVOLENÍ V ROKU 2021

Vzhľadom na pandemickú situáciu bude predaj čl. známok a povolení na rok 2021 prebiehať až do odvolania nasledovne:

1. Platný ČLEN, ktorý má záujem o predaj členskej známky a povolenia na rybolov na rok 2021 doručí svoj členský preukaz člena MsO SRZ Prešov (v zalepenej obálke spolu s  OBJEDNÁVKOU) do schránky nášho rybárskeho domu na Plzenskej 6.

2. Spolu s členským preukazom doručí svoju OBJEDNÁVKU a tel. KONTAKT na seba (na papieri vloženom do členského preukazu)
- OBJEDNÁVKA bude obsahovať zoznam povolení a cenín na rok 2021, ktoré má záujem si zakúpiť
- telefónny KONTAKT na seba uveďte čitateľne (v prípade detí sa uvedie kontakt na dospelú osobu - zástupcu).

Napr. člen vloží do svojho členského preukazu objednávku - papier s nasledujúcimi údajmi:

Jozef Novotný – 0909123456

členské 32€

miestne Kaprové 46€

zväzové Kaprové 40€

pstruhové so zľavou 27€

ročný lístok 7€

Hospodár pre výdaj povolení vám pripraví požadované doklady na výdaj a odošle SMS správu, kedy a v akom čase si máte po ne prísť. Stanovené časové okno sa snažte dodržať kvôli plynulosti a zamedzení vzniku väčších skupín.

V správe bude uvedená aj konečná suma, ktorú uhradíte pri výdaji. Platba je možná aj KARTOU.

Ceniny a povolenia, ktoré si môžete objednať:

 1. Členská známka dospelý - 32€
 2. Čl. známka mládež a štud. do 25r - 17€      (nad 18r. iba s preukázaním o štúdiu)
 3. Členská známka deti - 1€
 4. Miestne Kaprové povolenie - 46€
 5. Miestne Kapr. so zľavou - 33€ (nieje možné kombinovať so zväzovou K,L)
 6. Zväzové Kaprové povolenie - 40€
 7. Pstruhové - 33€
 8. Pstruhové zľavnené - 27€ (k miestnej K, dochodcovia, mládež)
 9. Lipňové zväzové - 40€ (k miestnej K, alebo P)
 10. Miestne Kaprové Deti - 10€
 11. Zväzové Kaprové Deti - 10€ (k miestnej)
 12. Rybársky lístok 3 ročný - 17€
 13. Rybársky lístok ročný - 7€
 14. Rybársky lístok bezplatný - 0€ (deti do 15 rokov)

Bez predobjednávky Vám povolenie nemôže byť vydané, kvôli platným nariadeniam Vlády SR !
Vzhľadom na platné uznesenie Vlády SR a vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva je  nateraz toto jediný možný spôsob predaja čl. známok a povolení na rok 2021.

Na sms výzvu na vyzdvihnutie povolenia neodpovedajte, v prípade akýchkoľvek problémov napíšte na náš mail mso@srzpresov.sk. Vyzdvihnúť povolenie v stanovenom čase nemusíte osobne, možte poveriť člena rodiny, či priateľa.

Ďalšie informácie a pokyny:

- možnosť zakúpenia povolení platí zatiaľ IBA pre PLATNÝCH ČLENOV našej MsO SRZ Prešov, tzn. členov ktorí mali minulý rok zakúpenú u nás aspoň členskú známku. Vrátane detí a mládeže

- čakaciu dobu na vybavenie zatiaľ IBA odhadujeme na 7 až 14 dní (podľa množstva objednávok)

- v prípade platby v hotovosti majte pripravené peniaze čo najpresnejšie kvôli minimalizovaniu výdavkov, platiť môžete aj kartou

- tento spôsob výdaja bude v skúšobnom režime a odhadujeme, že bude platiť minimálne do konca februára, a možno až marca, podľa vývoja pandemickej situácie

- povinnosť zaplatenia členských príspevkov sa predlžuje do konca apríla

- v prípade viacerých objednávok v jednej obálke (deti, manželka, brat, priateľ...) spíšte požiadavky pre každého zrozumiteľne

- schránka na objednávky je umiestnená o 2 metre ďalej od našej poštovej schránky, za mrežou bočného vchodu do budovy nášho rybárskeho domu na Plzenskej 6, do ktorej ste už odovzdávali povolenia/prehľady o úlovkoch

- odporúčame vhadzovať obálky po ceste do práce, lekárne, vychádzky do prírody a pod., aby ste neporušovali platné nariadenia

- výdajné hodiny budú vo večerných hodinách od 16:00 do max. 19:00 podľa množstva prijatých objednávok, budete mať v sms určené časové okno napr. 17:00-17:15 ktoré sa snažte dodržať. V prípade, že budete meškať, nepredbiehajte sa

- v prípade potreby odhlásenia z našej organizácie sa rovnakým spôsobom/objednávkou  môžete odhlásiť (na papier napísať meno, telefonny kontakt, odhlásiť a spolu s legitimáciou hodiť v zalepenej obálke do schránky)

- momentálne nieje možné týmto spôsobom výdaja príjmať nových členov, týchto budeme príjmať až po uvoľnení pandemických opatrení a obnovení výdaja štandartným spôsobom

- pri výdaji vstupovať do budovy po jednom (max. 1 osoba), s ochranou dýchacích ciest

Tento postup si môžete stiahnuť v PDF formáte.

CENY POVOLENÍ A ČLENSKEJ ZNÁMKY NA ROK 2021

Stanovené radou SRZ Žilina.

SMERNICA o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov (od 1.1.2020)

Zápisné
Deti od 6 do 14 rokov 2€
Mládež od 15 do 17 rokov 5€
Od 18 rokov 40€
50% zápisné (po termíne, prestup) 20€

Členská známka
Detská od 6 do 14 rokov 1€
Mládež od 15 do 17 rokov 17€
Od 18 rokov 32€

Povolenie na rybolov:
Miestne K 46€
Zľavnené K 33€
Pre deti K - miestne 10€
Pre deti K - zväzové (k miestnej) +10€
Miestne P 33€
Miestne P so zľavou 27€
Celozväzové - K (k miestnej K 46€) +40€
Celozväzové - L (k miestnej K, alebo P) +40€
Denne K, alebo P 10€
Týždenné K 40€
Denne K, alebo P (nečlen) 20€
K - kaprové, P - pstruhové, L - lipňové vody

UPOZORNENIE: Kúpa zväzového kaprového povolenia je podmienená kúpou nezľavneného Miestneho kaprového povolenia. Kúpa zväzového lipňového povolenia je podmienená kúpou akéhokoľvek nezľavneného Miestneho povolenia. Kúpa oboch zväzových povolení je podmienené kúpou oboch miestnych povolení.

Cudzí členovia pri zakúpení sezónneho povolenia na naše miestne (kaprové alebo pstruhové) vody platia +30€ na zarybnenie.

Výdaj povolení sa bude realizovať v Rybárskom dome, Plzenská č.6. Poplatky za členské ste povinný uhradiť do - 31.marca 2021, inak podľa stanov SRZ strácate členstvo v SRZ!

Po tomto termíne je obnovenie členstva možné len po zaplatení 50% zo zápisného poplatku v sume 20€.

Tento polatok sa platí aj pri prestupe člena k nám, ak nemení trvalý pobyt.
Pri odhlásení sa poplatok neplatí.

Povolenia sa budú vydávať od 15.01.2021

Výdajný mesiac Výdajné dni Výdajný čas
Január a Február pondelok A piatok 16:00 - 18:50
Marec pondelok, streda a piatok
Apríl a Máj pondelok A piatok
Jún piatok

Termín začiatku výdaja sa môže meniť v náväznosti na pandemické opatrenia a s tým súvisiace nariadenia vlády SR.
V prípade neskoršieho začatia predaja sa posunie termín na zaplatenie členského príspevku.

Pri výbere povolenia na rybolov ste povinní predložiť členskú legitimáciu s fotografiou (deti preukaz mladého rybára s fotografiou).Bez členskej legitimácie s fotografiou Vám povolenie nebude vydané.

Pre rok 2020 bola zrušená brigádnická povinnosť. Členom, ktorí si brigádu odpracovali v r.2020, sa uznáva ako odpracovaná v r.2021 a nemajú povinnosť sa v tomto roku na nej zúčastniť!

Pri love ste povinný mať zakúpený platný rybársky lístok.

Prehľady o úlovkoch na kaprových vodách - záznam o dochádzke k vode a úlovkoch na pstruhových vodách odovzdajte najneskôr do 15.1.2021 - v opačnom prípade Vám nemusí byť vydané povolenie na rybolov na rok 2021. Vyplnené (zosumarizované) prehľady možte vhodiť do jednej z dvoch schránok rybárskeho domu.