Novinky emailom

Chcem dostávať dôležité informácie emailom


Zadaním svojho emailu súhlasíte s použitím svojho emailu na účely zasielania noviniek od MsO SRZ Prešov.

Menu

Dôležité odkazy

[01.01.2024] Aktualizované:
- miestny rybársky poriadok

[18.12.2023] Aktualizované:
- ceny povolení
- obežník 2024

Poskytnuté dotácie

Rok 2023: 684€

Darujte 2% z dane

Peňažné prostriedky budú adresované priamo MsO SRZ Prešov

Vážení športoví priatelia, rybári

aj v tomto roku sa otvára možnosť pre neziskové organizácie osloviť svojich členov a tiež sympatizantov so žiadosťou o finančnú podporu vo forme 2% dane z príjmu fyzických a právnických osôb, ktorú ste už za minulý rok zaplatili. V prípade, že sa rozhodnete podporiť nás, budú takto získané prostriedky použité na:

  • podporu a rozvoj telesnej kultúry detí a mládeže, krúžková činnosť detí, organizovanie športových rybárskych súťaží, táborov detí a mládeže, nákup upomienkových predmetov pre výhercov rybárskych súťaží a úhrada nákladov spojených s ich organizovaním.
  • ochrana a tvorba životného prostredia, ochrana rýb a ostatných vodných živočíchov – nákup liečiv, zabezpečovanie čistoty vôd ( veterinárne rozbory rýb a rozbory kvality vôd ), ochrana rybárstva v rybárskych revíroch – činnosť rybárskej stráže, starosť o zlepšenie podmienok rýb v rybárskych revíroch a rybníkoch - odstraňovanie havarijného znečisťovania vôd, odstraňovanie následkov ekologických, zber a likvidácia komunálneho odpadu, ichtyologické prieskumy odstraňovanie následkov živelných pohrôm, stavebné úpravy slúžiace na zlepšenie životných podmienok rýb a ostatných vodných živočíchov, nákup pracovných pomôcok pre hospodárov slúžiacich na monitoring základných fyzikálnych a chemických ukazovateľov vody

Údaje potrebné pre poskytnutie 2% z dane:

  • Právna forma: Občianske združenie
  • Obchodné meno: Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Prešov
  • Sídlo: Plzenská č.6, 080 01 Prešov
  • IČO: 001782090706

Veľmi pekne Vám ďakujeme.