Novinky emailom

Chcem dostávať dôležité informácie emailom


Zadaním svojho emailu súhlasíte s použitím svojho emailu na účely zasielania noviniek od MsO SRZ Prešov.

Menu

Dôležité odkazy

[05.01.2022] Aktualizované:
- ceny povolení
- obežník 2022

[30.12.2020] Aktualizované:
- ceny povolení
- obežník 2021

[02.01.2020]
- ceny povolení
- obežník 2020
- miestny rybársky poriadok

Poskytnuté dotácie

Rok 2021: 1380€

MsO SRZ Prešov oznamuje svojim členom

Brigáda V. Šariš

Dňa 22.01.2022 (sobota) sa uskutoční brigáda na štrkovisku vo V. Šariši.

Brigády budú zamerané na odstránenie náletových drevín.

Je nutné doniesť si pílu, krovinorez, sekeru a pod.
V prípade ak dôjde člen bez pracovných pomôcok brigádu neabsolvuje.

Je nutné nahlasovať sa emailom s uvedením VAŠEHO tel. čísla (mobilu) pre prípad zhoršenia počasia.

Plný stav! Prosíme, aby ste sa už nenahlasovali na tento termín.

Postupne budeme oznamovať ďalšie termíny brigád.
Termínov bude dostatok.

Počet brigádnikov je obmedzený na 40.

Začiatok o 8:00.

Výbor MsO SRZ Prešov

Upozornenie

Posledný termín na odovzdanie záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch je 15.1.2022. Záznamy odovzdané po tomto termíne sa budú považovať za neodovzdané v zmysle zákona o rybárstve č. 216/2018 Z.z..

Venujte tomu zvýšenú pozornosť, vyhnete sa tak následným sankciám, ktoré zo zákona vyplývajú.

Platba kartou

Platbu za nákup povolení je možné realizovať bezhotovostne platobnými kartami. Prosíme vás o jej prednostné využívanie, urýchlite tak výdaj povolení.

Výbor MsO SRZ Prešov

Začíname výdaj povolení za následovných podmienok:

Predaj čl. známok a povolení na rok 2022 bude prebiehať až do odvolania nasledovne:

1. Platný ČLEN, ktorý má záujem o predaj členskej známky a povolenia na rybolov na rok 2022 doručí svoj členský preukaz člena MsO SRZ Prešov (v zalepenej obálke spolu s  OBJEDNÁVKOU) do schránky nášho rybárskeho domu na Plzenskej 6.

2. Spolu s členským preukazom a Brigádnickým preukazom s odpracovanou brigádou v roku 2021 alebo 2020 doručí svoju OBJEDNÁVKU a tel. KONTAKT na seba (na papieri vloženom do členského preukazu)
- OBJEDNÁVKA bude obsahovať zoznam povolení a cenín na rok 2022, ktoré má záujem si zakúpiť
- telefónny KONTAKT na seba uvedte čitateľne (v prípade detí sa uvedie kontakt na dospelú osobu – zástupcu).
- v prípade chýbajúceho brigádnického preukazu Vám bude poplatok 50 eur za neúčasť naúčtovaný automaticky, aj keď nebude uvedený v objednávke
- NEVKLADAJTE OBJEDNÁVKY do jednej obálky s odovzdávanou povolenkou!!! Vyhnete sa zdržaniu !!!

Napr. člen vloží do svojho členského preukazu objednávku - papier s nasledujúcimi údajmi:
Jozef Novotný – 0909123456
členské 32.-
miestne Kaprové 46.-
zväzové Kaprové 40,-
pstruhové 33.-
ročný lístok 7,-
brigáda 50,-

 

Hospodár pre výdaj povolení vám pripraví požadované doklady na výdaj a odošle SMS správu, kedy a v akom čase si máte po ne prísť. Stanovené časové okno sa snažte dodržať kvôli plynulosti a zamedzení vzniku väčších skupín.
V správe bude uvedená aj konečná suma, ktorú uhradíte pri výdaji. Platba je možná aj KARTOU.

Ceniny a povolenia, ktoré si môžete objednať:

 1. Členská známka dospelý                   32,-
 2. Čl. známka mládež a štud. do 25r     17,-      (nad 18r. iba s preukázaním o štúdiu)
 3. Členská známka deti                           1,-
 4. Miestne Kaprové povolenie               46,-
 5. Miestne Kapr. so zľavou                   33,-      (nieje možné kombinovať so zväzovou K,L)
 6. Zväzové Kaprové povolenie              40,-
 7. Pstruhové                                           33,-
 8. Lipňové zväzové                                40,-      (k miestnej K, alebo P)
 9. Miestne Kaprové Deti                       10,-
 10. Zväzové Kaprové Deti                       10,-      (k miestnej)
 11. Rybársky lístok 3 ročný                     17,-
 12. Rybársky lístok ročný                          7,-
 13. Rybársky lístok bezplatný                    0,-      (deti do 15 rokov)
 14. Poplatok za neodpracovanú brigádu  50,-

Od brigádnickej povinnosti sú oslobodení – osoby s preukazom ZŤP; invalidní dôchodcovia; členovia od 60r, ktorí tento vek dovŕšili do roku 2020; ženy; mládež do 18r a študenti denného štúdia do 25r ktorý platili min. rok zľavnené členské.

Na sms výzvu na vyzdvihnutie povolenia neodpovedajte, v prípade akýchkoľvek problémov napíšte na náš mail mso@srzpresov.sk. Vyzdvihnúť povolenie v stanovenom čase nemusíte osobne, možte poveriť člena rodiny, či priateľa.

Vzhľadom na sústavné zmeny v nariadeniach a obmedzeniach Vlády SR bude tento spôsob výdaja jediný platný do odvolania! Zmena na priamy predaj bude uvedená na našej stránke v predstihu min. 1 týždeň.

Ďalšie informácie a pokyny:
- možnosť zakúpenia povolení platí zatiaľ IBA pre PLATNÝCH ČLENOV našej MsO SRZ Prešov, tzn. členov ktorí mali minulý rok zakúpenú u nás aspoň členskú známku. Vrátane detí a mládeže
- čakaciu dobu na vybavenie odhadujeme podľa min. roka na 3 až10 dní (podľa množstva objednávok)
- v prípade platby v hotovosti majte pripravené peniaze čo najpresnejšie kvôli minimalizovaniu výdavkov, platiť môžete aj kartou
- v prípade viacerých objednávok v jednej obálke (deti, manželka) spíšte požiadavky pre každého zvlášť a zrozumiteľne
- schránka na objednávky je umiestnená o 2 metre ďalej od našej poštovej schránky, za mrežou bočného vchodu do budovy nášho rybárskeho domu na Plzenskej 6, do ktorej ste už odovzdávali povolenia/prehľady o úlovkoch
- výdajné hodiny budú vo večerných hodinách od 16:00 do max. 17:30, v prípade že budete meškať, nepredbiehajte sa
- v prípade potreby odhlásenia z našej organizácie sa rovnakým spôsobom/objednávkou  môžete odhlásiť (na papier napísať meno, telefonny kontakt, odhlásiť a spolu s legitimáciou hodiť v zalepenej obálke do schránky), v prípade neúčasti na brigáde vám bude ešte naúčtovaný poplatok 50 eur – odhlásenie je možné až po splnení záväzkov voči organizácii
- momentálne nieje možné týmto spôsobom výdaja príjmať nových členov, týchto budeme príjmať až po prechode na priamy predaj štandartným spôsobom
- pri výdaji vstupovať do budovy po jednom (max. 1 osoba), s ochranou dýchacích ciest, bezdotyková dezinfekcia rúk je poskytnutá pri vchode

Upozornenie - najneskôr do 15.1.2022 !!!

Oznamuje našim členom že, podľa § 14 ods. 21 vyhlášky č. 381/2018 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č.216/2018 Z.z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o Živnostenskom podnikaní ( Živnostenský zákon ), je držiteľ povolenia na rybolov:

„povinný odovzdať riadne vyplnený záznam o dochádzke k vode a úlovkoch do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal. Záznam odovzdá aj vtedy, ak v období na ktoré sa povolenie vzťahuje ryby nelovil.

Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

Riadne vyplnené povolenie na rybolov /Vzor je na strane 33  Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch/ môžete vhodiť do  schránky na záznamy /nie do poštovej schránky/, ktorá sa nachádza na rybárskom zväze MsO SRZ Prešov – malá bránička je otvorená. Povolenie na rybolov je možné poslať aj  poštou /najlepšie doporučene/. Záznam o dochádzke k vode odovzdaný po 15.1.2022 sa bude považovať za neodovzdaný.

Výbor MsO PrešovArchív správ: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011