Novinky emailom

Chcem dostávať dôležité informácie emailom


Zadaním svojho emailu súhlasíte s použitím svojho emailu na účely zasielania noviniek od MsO SRZ Prešov.

Menu

Dôležité odkazy

[01.01.2024] Aktualizované:
- miestny rybársky poriadok

[18.12.2023] Aktualizované:
- ceny povolení
- obežník 2024

Poskytnuté dotácie

Rok 2023: 684€

MsO SRZ Prešov oznamuje svojim členom

Oznam

Dňa 3.11.2018 do 15:00 bude uzavretá vodná plocha štrkoviska č.1 vo V. Šariši z dôvodu konania rybárskych pretekov.
Za porozumenie ďakujeme,
Výbor MsO SRZ Prešov.

Brigáda

Dňa 27.10.2018 (sobota) sa uskutoční brigáda na rybníkoch V.Šariš.

Kosenie.

Podmienené nahlasovanie LEN s krovinorezom.

Je nutné sa nahlasovať: telefonicky, osobne, alebo emailom.

Počet brigádnikov je obmedzený na 15.

Zraz o 8:00, predpokladaný koniec o 14:00.

Výsadba kaprov Andrejovka

Dňa 17.10.2018 (streda) bolo štrkovisko Andrejovka zarybnené 1800 kg Kaprom rybničným trojročným s dĺžkou nad lovnú mieru z dotácie RADY SRZ Žilina. Z tohto dôvodu bude kapor hájený na štrkovisku od 17.10 do 31.10.2018.

Lov týchto kaprov bude povolený od 1.11.2018.

Lov dravcov na prívlač, rybku je počas hájenia povolený.

Výbor MsO SRZ Prešov

Fotografie z udalosti:

Výsadba Andrejovka, Torysa

Dňa 7.10.2018 bol vysadený kapor konzum K1 do štrkoviska Andrejovka o celkovom objeme 650 kg.

Dňa 9.10.2018 prebehlo zarybnenie Torysy v časti od Starej Hati jalcom hlavatým v počte 8600 ks.

Výsadba Andrejovka

Dňa 04.10.2018 sa uskutočnilo zarybnenie štrkoviska Andrejovka Miestnou organizáciou Orlov kaprom o celkovom objeme 1000 kg.

Fotografie z udalosti:

Výsadba kapor V.Šariš, Haniská

Dnes 23.09.2018 bol vysadený kapor konzum K3 o celkovom objeme 2500 kg do štrkovísk V.Šariš - štrkoviská č. 1,2,3.

Čiastočné zarybnenie bolo prevedené aj do revíru Haniská.

Výsadba pstruh a lipeň

Dnes 7.9.2018 bol vysadený pstruh dúhový konzum do VN Sigord o hmotnosti 500 kg a zároveň bol vysadený Lipeň rôčik (10cm) v počte 5 tis. ks do toku Torysa v oblasti nad a pod starou haťou - dnešná malá vodná elektráreň.

Pri love nástrahových rybiek Vás žiadame o zvýšenú pozornosť!

Výsadba pstruh potočný

Dňa 15.08.2018 bol vysadený do pstruhových revírov pstruh potočný rôčik (PP1) v celkovom množstve 25.000 ks podla plánu povinného zarybnenia pre MsO SRZ Prešov s výnimkou potokov, kde pre minimálny stav vody nie je momentálne možné previesť výsadbu: Balky, Delňa pod priehradou a Dzikov.

Fotografie z udalosti:

Výsadba pstruh potočný

Dňa 26.7.2018 prebehlo druhé tohtoročné zarybnenie pstruhových tokov Šebastovka, Delňa, Veľ.Svinka a Kané, Malá Svinka a Terňanka pstruhom potočným rôčik rýchlený v celkovom počte 10 000 kusov.

Prvá výsadba v rovnakom objeme (rovnako PP rýchlený rôčik) prebehla v mesiaci jún.

VÝSADBA - V. ŠARIŠ, HANISKA

Dňa 15.06.2018 bol vysadený kapor K3 konzum do štrkovísk vo Veľkom Šariši č.1, 2, 3 a Haniska v celkovom objeme 1500kg.

Fotografie z udalosti:

Výsadba

Dňa 13.06.2018 bol vysadený zubáč rôčik rýchlený (cca 6cm) do štrkovísk vo Veľkom Šariši č.1, 2, 3 a Haniska v celkovom počte 10.000ks.

Vzhľadom na to, že sa blíži sezóna lovu dravcov (od 16.6.), upozorňujeme na zvýšenú pozornosť a opatrnosť pri love nástrahových rybiek z uvedených revírov.

Brigáda

Dňa 19.05.2018 (sobota) sa uskutoční brigáda na rybníkoch V.Šariš..

Kosenie.

Podmienené nahlasovanie LEN s krovinorezom.

Je nutné sa nahlasovať: telefonicky, osobne, alebo emailom.

Počet brigádnikov je obmedzený na 20.

Zraz o 8:00, predpokladaný koniec o 14:00.

Brigády - ZRUŠENÉ

Dňa 12.5. a 19.5.2018 (sobota) sa uskutoční brigáda na Štrkovisku Andrejovka.

Výrub náletových drevín, kosenie.

Potrebná výstroj: píla, krovinorez, pílka sekerka.

Je nutné sa nahlasovať: telefonicky, osobne, alebo emailom.

Počet brigádnikov je obmedzený na 40.

Nehlásiť sa, ZRUŠENÉ.

Prezentácia od 8:30, začiatok 9:00, predpokladaný koniec o 14:00.

Dávame na vedomie, že od budúceho roku 2019 už nebude možné si odpracovať brigádu za predošlý rok (2 brigády).
Výbor MsO SRZ Prešov

Pretek 08.05.2018 pre dospelých sa ruší z dôvodu nedostatočného záujmu. Bolo prihlásených iba 14 osôb.

Brigáda - ZRUŠENÁ

Dňa 05.05.2018 (sobota) sa uskutoční brigáda na Štrkovisku Andrejovka.

Výrub náletových drevín, kosenie.

Potrebná výstroj: píla, krovinorez, pílka sekerka.

Je nutné sa nahlasovať: telefonicky, osobne, alebo emailom.

Počet brigádnikov je obmedzený na 40.

Nehlásiť sa, ZRUŠENÉ.

V prípade účasti minimílne 30 osôb sa vylosuje pre jedného zúčastneného kaprové povolenie na rybolov (miestne+zväzové) zdarma.

Prezentácia od 8:30, začiatok 9:00, predpokladaný koniec o 14:00.

VÝSADBA - V. ŠARIŠ

Dňa 24.04.2018 bol vysadený kapor K3 konzum do štrkovísk vo Veľkom Šariši č.1, 2 a 3 o celkovom objeme 1500kg.

VÝSADBA - Torysa a Sekčov

Dňa 23.04.2018 bol vysadený jalec tmavý rôčik po 5000ks.

Brigáda

Dňa 28.04.2018 (sobota) sa uskutoční brigáda na Štrkovisku Andrejovka.

Výrub náletových drevín, kosenie.

Potrebná výstroj: píla, krovinorez, pílka sekerka.

Je nutné sa nahlasovať: telefonicky, osobne, alebo emailom.

Počet brigádnikov je obmedzený na 40.

V prípade účasti minimílne 30 osôb sa vylosuje pre jedného zúčastneného kaprové povolenie na rybolov (miestne+zväzové) zdarma.

Prezentácia od 8:30, začiatok 9:00, predpokladaný koniec o 14:00.

VN Sigord - hladina vody

Na základe oznámenia vodohospodárskeho podniku dávame na vedomie, že z technických príčin bude hladina vody na VN Sigord znížená na prechodné obdobie o 1 m.

Znižovanie bude postupné (10 cm denne) a začína 23.04.
Výbor MsO Prešov

Brigáda

Dňa 21.04.2018 (sobota) sa uskutoční brigáda na Štrkovisku Andrejovka.

Výrub náletových drevín, kosenie.

Potrebná výstroj: píla, krovinorez, pílka sekerka.

Je nutné sa nahlasovať: telefonicky, osobne, alebo emailom.

Počet brigádnikov je obmedzený na 40.

Nehlásiť sa, ZRUŠENÉ.

Prezentácia od 8:30, začiatok 9:00, predpokladaný koniec o 14:00.

Plánované preteky

01.05.2018 - V.ŠARIŠ - preteky detí a mládež do 18 rokov

Prosíme o nezáväzné nahlásenie detí do 27.04.2018 mailom na adresu , alebo telefonicky na čísle ‎0517725939 kvôli zabezpečeniu stravy.

08.05.2018 - V.ŠARIŠ - preteky dospelých

Pretek 08.05.2016 sa uskutoční len za podmienky, že sa do piatka 04.05.2018 nahlási a zaplatí štartovné viac ako 40 pretekárov. Prezentácia sa uskutoční v priestoroch rybárskeho domu na Plzenskej ulici. Ak sa nenazbiera potrebný počet pretekárov, preteky sa neuskutočnia.

VÝSADBA - VN SIGORD

Dňa 12.04.2018 bol vysadený pstruh dúhový konzum o hmotnosti 750kg do VN Sigord.

Sezóna sa začína 16.04.2018.

Brigáda

Dňa 07.04.2018 (sobota) sa uskutoční brigáda na VN Sigord..

Výrub náletových drevín, kosenie.

Potrebná výstroj: píla, krovinorez.

Je nutné sa nahlasovať: telefonicky, osobne, alebo emailom.

Nehlásiť sa, PLNÝ STAV.

Počet brigádnikov je obmedzený na 30.

Začiatok o 7:30, predpokladaný koniec o 14:00.

Predlžujeme termín

Z dôvodu Veľkonočných sviatkov predlžujeme termín na zaplatenie členských príspevkov do 6.4.2018.

Najbližšie stránkové dni (.pdf)

Pozvánka na VČS 2018

Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia v Prešove
Vás pozýva na ČLENSKÚ SCHÔDZU,
ktorá sa uskutoční v nedeľu 15.4.2018 o 8:30 hod. v budove Domu kultúry, Nám. mieru č. 1 (Estrádna sála – 3.poschodie)

VOĽBY

Výbor MsO SRZ Prešov dáva na vedomie, že členovia MsO SRZ Prešov, ktorí majú záujem aktívne pracovať vo výbore MsO SRZ Prešov, resp. v kontrolnej revíznej komisii, nech svoju kandidatúru oznámia písomne poštou na adresu:

MsO SRZ Prešov
Plzenská č. 6
080 01 Prešov

V termíne od 9.3. do 26.3.2018 s uvedením spätnej adresy a kontaktného telefónu, so stručnou charakteristikou svojej osoby a oblasť, v ktorej chcete pracovať.

Po tomto termíne sa nebude prihliadať na doručené návrhy z dôvodu zdarného zabezpečenia priebehu volieb.

Program Členskej schôdze MsO SRZ Prešov (.pdf)

Výbor MsO SRZ Prešov

Mimoriadna brigáda

Dňa 10.03.2018 (sobota) sa uskutoční brigáda na rybníkoch V.Šariš.

Likvidácia vodného rastlinstva nad ľadom.

Potrebná výstroj: krovinorez na vysekávanie (s trojzubcom).

Je nutné sa nahlasovať: telefonicky, osobne, alebo emailom.

Počet brigádnikov je obmedzený na 20.

Zraz o 8:00, predpokladaný koniec o 14:00.

Ďalšie termíny brigád budú zverejnené neskôr.

Mimoriadna brigáda

Dňa 17.02.2018 (sobota) sa uskutoční brigáda na rybníkoch V.Šariš.

Likvidácia vodného rastlinstva nad ľadom.

Potrebná výstroj: krovinorez na vysekávanie (s trojzubcom).

Je nutné sa nahlasovať: telefonicky, osobne, alebo emailom.

Počet brigádnikov je obmedzený na 20.

Zraz o 8:00, predpokladaný koniec o 14:00.

Ďalšie termíny brigád budú zverejnené neskôr.

Obežník 2018

Boli aktualizované ceny povolení (zmena nastala len u "Denného Kaprového, alebo Pstruhového" povolenia z 7€ na 10€).

Ostatné ceny povolení ostávajú nezmenené.

K dispozícii na stiahnutie v PDF:
Obežník 2018
Miestny Rybársky poriadok 2018.

Pozývame Vás na
41. reprezentačný ples rybárov

10.februára 2018 o 19.00 hod
v estrádnej sále Odborový dom kultúry (DK ROH)
Námestie mieru 1

CENA VSTUPENKY: 30€

V cene:
- aperitív
- večera
- káva
- tombola (losovanie cca. o 23.00)
- polnočný teplý bufet
- tanečný parket a dobrá zábava

O zábavu sa postará skupina DRIŠĽAK a DJ.

Predpredaj vstupeniek v predajni ryb. potrieb Plzenská 6
Telefonické objednávky:051 7725939 v čase od 10.00 do 18.00

Prispejte svojimi výrobkami, darmi, do tomboly, s možnosťou zverejnenia reklamy podľa dodaného textuAktuálne informácie | Archív správ: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011